Bekab diplomeras av Svenskt Tillväxtindex. – Bekab