Vår fastighet

Mittnorden Holding AB äger och förvaltar fastigheten Vivstamon 1:75. Båda Mittnorden Holdings dotterbolag, Jitab och Bekab har huvudkontor i fastigheten. 

Fastigheten Vivstamon 1:75 ligger på Hantverksvägen 3A i Timrå. Här finns kontors- och verkstadslokaler på en totalyta om 1 670 kvadratmeter. Dessutom finns det tillbyggnader med två lagerhallar, tvätthall och förråd.

Hösten 2007 stod fastigheten klar. När Bekab fick uppdraget att riva Postens fastighet i Birsta samma år återanvändes byggnaden som ett alternativ till deponi. För Bekab och Jitab som var i behov av nya lokaler blev det en miljösmart och kostnadseffektiv lösning. Byggnaden flyttades och uppfördes på nytt i Timrå där företagen i dag har sina huvudkontor.

Isabelle Serrander

Ekonomiassistent